0 0
Време за четене9 Минути, 26 Секунди

Какво е биорезонансна диагностика?

New Wave Ads

Всяка клетка в нашето тяло вибрира с определена честота, която се променя, при различните болести. Апаратурата улавя функционирането  на органите, анализира и визуализира резултатите, с голяма точност. Може да има известно разминаване  в данните, получени от биорезонансната диагностика и конвенционалните методи, поради факта, че промените на енергийно ниво, значително предхождат морфологичните. Именно в това е силата на биорезонансната диагностика- профилактиката.

Каква е историята на този вид диагностициране?

За родоначалник на биорезонансната диагностика и лечение се счита гениалният бактериолог д-р Реймънд Роял Райф. През 20-те години на миналия век  ученият конструира уникален светлинен микроскоп, който позволява да се наблюдават живи микроорганизми и да се тества въздействието на различните честоти, чрез електрически  импулси. Райф използва доста сложен и скъп за времето си честотен генератор, работещ на принципа на рефракцията. Различните честоти се генерират от лампи, снабдени с  различни усилващи стъпала. Използваният от учения честотен  спектър е от 1 до 20 мХц и е актуален и днес. В този диапазон той успява да открие хармонични честоти, които убиват едновременно много патогени.

Две десетилетия по- късно д-р Фол открива, че в кожата в китайските акупунктурни точки има 20 пъти по- високо съпротивление в сравнение с останалата кожа, което се променя при различни заболявания. Ученият разработва методика, която регистрира промените на енергията по меридианите и успешно въздейства за възстаномяването на баланса в организма чрез електрически импулси в биологичноактивните акупунктурни точки. Методът е наречен електропунктура.

През 1977г. друг немски лекар- Франц Морел, разработва подобно устройство. Той създава сепаратор, който отделя болния от здравия електромагнитен сигнал в тялото. Това помага  за добрата диагностика, а с обръщането на поляритета на „лошите“ вълни, се възстановява нормалното енергийно състояние на третирания орган или на цялото тяло. Това поставя организма в оптимално състояние и активира самовъзстановителните му сили.

И накрая трябва да спомена непременно и една дама и отличен учен- д-р Хулда Кларк, чиято дисертация подарява на света ценна информация за честотите на вибриране на голям брой бактерии, вируси и паразити. Тя разработва уред за диагностика и честотно лечение на патогените в човешкото тяло.      

Всичките методики са използвани при създаването на съвременните биорезонансни апарати, диагностициращи и лекуващи човешкия организъм.  Те са с отличен ефект и при животни.

Д-р Райф

Какви са тези апарати?

Повечето апарати за биорезонансна диагностика и лечение са създадени в бившия СССР за нуждите на авиацията и космонавтиката, които са предоставени за ползване от „цивилната“ наука едва в началото на настоящото столетие.

Апаратът АМСАТ е предназначен  за предполетен контрол на пилотите. В рамките на от 30 секунди до 5 минути се регистрират всички важни показатели, които осигуряват безопасното пилотиране. Апаратурата автоматично изчислява един коефициент, който определя дали да се допусне изследваното лице до управлението на самолета. Системата препоръчва и мерките, които трябва да се придприемат за стабилизиране на физическото и психологическото здраве на летеца или космонавта. Техниката разполага и с терапевтична секция за лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.

Следващата група диагностични и терапевтични апарати /Акутест/, отново са предначначени за използване в  авиационната и космическата програма. Те разпологат с компютърни програми, но могат да се използват и при полеви условия- самостоятелно. Базирани са на диагностичната методика на Фол.

Диагностичните системи /имаго сензитив, оберон, диаком, биоплазма и др./, широко използвани днес, са базирани на знанията, предоставени ни от родоначалниците на биорезонансната  диагностика и терапияд-р. Райф, Д-р. Фол,  д-р. Мор и д-р Хулда Кларк. Те се развиват интензивно- появяват се все нови и нови модификации, с определени предимства, пред останалите. Най- новата генерация апарати разпологат с възможността за анализ на получените резултати в информационен облак, който предоставя конкретна индивидуална терапия на потребителите. Предоставя и индукционни терапевтични апарати, заредени с необходимите биорезонансни програми. Индукционните апарати не се нуждаят от електроди и директен контакт с пациента. Те имат различен периметър на действие- от 1,5, до 10 и повече метра.

„Биком”- апаратът на германския институт Регу Мед, вече над 45 години  е сред водещите в терапевтичната сфера. Той е изключително ефективен при лечение на алергии. Над 8000 лекари по света използват апарата. В Австралия е приет за съпътстващо средство за лечение, а  в Китай  се използва в детските болници.

През последните 10 години, набират сила възстановените прототипи на апарата на Райф /Спуки/– в няколко версии.

Диагностичните системи, базирани на биорезонанса, са многообразни. Разполагаме с апарати, извърващи оценка на функционалното състояние на органите и системите, регистриращи наличието на токсини, излишъка и дефицита на витамини и минерали, хранителната поносимост , определящи биологичната възраст, на базата на качеството на дишането и  др.

Вие как започнахте работа по този метод на диагностика и лечение?

Известно време работих в БАН, където изследвахме различни електрохимични процеси, протичащи в  живите организми. Натрупаните знания в областта на способността на клетките и техните мембрани да генерират и провеждат електричество  и факторите, които могат да повлияят на нормалното им функциониране, ме насочи към търсенето на евентуални възможности за регистриране  и лечение на болестните отклонения.
Интересът ми се възнагради- научих за диагностичните и терапевтичните възможности на биорезонанса. Скоро съдбата ми предостави възможност да работя на такъв апарат и да оценя неговия потенциал. После се заредиха като по поръчка предложения за работа и на други сродни апарати. Първоначално закупих апарат АМСАТ- отличен за експресна диагностика, после- много по- информативния Имаго Сензитив, с който работя и днес.

Много ми повлия и съвместната ми работа с дядо Владо -Владимир Бошнаков. Това е един прекрасен човек и учен, преподавател  и лечител- безсребърник, отдал последните повече от 15 години от живота си на хората в нужда, страдащи от считаните за нелечими или труднолечими заболявания.  Благодарение на биорезонансната и фитотерапията, той успя да помогне на много хора и да спаси множество животи. Колаборацията с него заличи и най- малкия останал скептицизъм на конвенционалния лекар в мен.

Каква е надеждността на резултатите?

Фирмите- производителки на този тип апарати  претендират за голяма достоверност на изследванията- 80- 95%. Дори това да не е самата истина, няма друга методика, която да регистрира само за 15-30 минути  цялостната картина на състоянието на тялото ни,   различните органи и системи.

Мога да дам много примери, но сега се сещам за една жена от Южна България, счетоводител в голяма фирма, с отворен офис и контакти с много хора. От няколко години страдаше от тежка херпесвирусна инфекция, поразила кожата на цялото й тяло, което излъчваше натрапчива неприятна миризма. Всичките опити да бъде излекувана бяха неуспешни. Пациентката беше в тежка депресия. С помощта на биорезонансното лечение, в комбинация с детоксикиращи процедури, билки  и правилно дишане, тя успя да оздравее. Срещнахме се след три месеца и тя беше неузнаваема- щастлива, красива и уверена млада жена, с отлична кожа.

Владимир Бошнаков

В какви случаи човек трябва да си направи биорезонанс, нужна ли е специална подготовка?

Биорезонансната диагностика е бърз, безболезнен и безвреден метод, от който може да се възползва всеки.  Изследването би могло да бъде полезно като профилактика, проследяване на съществуващи хронични заболявания, отчитане на резултатите от проведеното лечение.   Апаратурата  дава възможност за тестване на  съвместимостта  и евентуалните благоприятни ефекти, върху здравето на даден човек, на различни храни, медикаменти, билки,   скъпоценни и полускъпоценни камъни.

Диагностиката е противопоказана при хора с пейсмейкър, след и по време  на остри сърдечно- съдови и мозъчно- съдови инциденти, тежка епилепсия, ритъмни нарушения, хипертонични кризи, остри  тромбофлебити  и бременност през първите три месеца. Два часа преди изследването  не бива да се  приемат кафе и стимулиращи напитки, а консумацията на алкохол трябва да се избягва минимум 12 часа.

За какво най-много помага?

Много са ефектите от тази терапия. Помага за  баланс на организма и стабилизиране на състоянието на различни болни органи, за лечение на инфекции, на алергии, за лечение на заболявания на опорно- двигателния апарат, за  овладяване на бъбречни и жлъчни кризи, задух, трудно зарастващи рани, какво ли не.

Традиционната медицина признава ли това изследване?

Официалната медицина не приема сериозно биорезонансната  диагностика. Казвам го с огромно съжаление, но виждам светлина в тунела – мои пациенти са били много от светлите умове  на българската медицинска наука.   По мое мнение, всички приемни кабинети трябва да разполагат с такава апаратура, която би ориентирала лекуващите лекари за слабите места и основните болестни  процеси. Това  би съкратило значително диагностичните процедури и престоя в болниците и би могло да спести много средства на НЗОК.

Моят бивш работодател беше представител на немска фирма, производител на доказал се диагностично- терапевтичен биорезонансен апарат. За го популяризираме, участвахме в един конгрес по неврология и физиотерапия. Ръководителите на катедри на МУ гр. Пловдив и гр.Плевен проявиха нескрит интерес и желание за закупуване на апаратурата, но не успяха да осигурят средства за „алтернативната“ система.

Вярно ли е твърдението, че когото и да прегледате, апаратът все ще намери нещо нередно? Има ли изобщо изряден организъм?

Изследване с биорезонанс.

Всеизвестно е, че няма абсолютно здраве. Всеки от нас има своите слаби места, а апаратурата има способността за долавя болестите в зародиш и дори да предупреждава за риска от евентуално заболяване.  Резултатите не бива да ни плашат, а да ни стимулират да вземем предпазни  и лечебни мерки.  При регистрирани заболявания е добре да доизясним състоянието със средствата на съвременната медицина.

Апаратът използва ли се за деца и в какви случаи?

Да, използва се, както при възрастните. Децата под 3- годишна възраст могат да бъдат изследвани  в  прегръдката на мама, защото се счита, че полето на бебето и майката е общо. По- големичките деца се изследват самостоятелно.

Освен да констатира проблеми, биорезонансът лекува – какво и на какъв принцип е това лечение?

При лечението се използват два основни подхода. Първият е насочен, към елиминиране на патогените и токсините, които са в основата на повечето заболявания, а вторият – към баланс на органите и целия организъм, предпоставка за активирането на самовъзстановителните процеси в тялото.

В първия случай се използва подходът на Хулда Кларк и Райф-  използват се високочестотни генератори, които излъчват честотите на атакуваните патогени, които резонират с третирания обект. При съвпадението на собствените честоти на микроорганизма с тази на лечебния импулс, рязко се увеличава амплитудата. Облъчените отвън бактерии, вируси и паразити загиват.

На колко време може да се прави такава диагностика?

Няма ограничения в честотата на изследванията. При остри състояния може да се прави няколко пъти седмично, дори –ежедневно, а с профилактична цел- 1-2 пъти годишно.

Д-р Надежда Пенева и родена в София. Завършва Медицинска академия през 1982 г. Работи като педиатър и интернист в  болницата в гр. Монтана, ординатор в I-ва градска болница в столицата, била е участъков терапевт и личен лекар в 14 поликлиника в г. София, лекар- проучвател в БАН в секция „Биофизика на възбудимите мембрани и биопотенциалите“. Специализира вътешни болести, обща медицина в МУ гр. София, клинична и консултативна психология в СУ „Св.Климент Охридски“, хомеопатична терапия в Сент-Фоа-Ле-Лион (лаб. „Боарон“).  Над 20 години практикува природна  медицина- фитотерапия, хомеопатия, ароматерапия, биорезонансна диагностика и терапия с апаратите „Оберон“, „Биком“, Акутест и Амсат и ИМАГО СЕНЗИТИВ .  Дългогодишен сътрудник на различни издания за природна медицина. Автор на няколко научни публикации и книгата Аптека в саксия“.

През свободното си време обича да слуша музика, да се разхожда  с приятели, сред природата, да рисува  и да пише стихчета за деца, които подарява на малките си пациенти.

За автора на публикацията

bwoman

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
fb-share-icon