Д-Р ТРАЯН ДЕЛЧЕВ: ВАЖНО Е ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ МЕДИЦИНАТА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Д-р Траян Делчев има богата  професионална биография. Неговата голяма страст е генетиката. Преди няколко месеца придобива образователна и научна степен „Доктор” в тази сфера. През