Д-Р ЛЮДМИЛА ЕМИЛОВА: ГРАДСКИЯТ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ХРАНИ ЗДРАВОСЛОВНО

Д-р Людмила Емилова е родена във Варна. В морския град е завършила Медицинския университет и е започнала работа по разпределение като участъков лекар на четири